Ponuka

Ponúkame široký sortiment liekov na lekársky predpis, voľnopredajných liekov, homeopatík, zdravotníckych pomôcok, liečebnej kozmetiky a drogérie, vitamíny a minerály, výživu pre kojencov a deti, potravinové doplnky a stravu pre športovcov.

¤ výdaj liekov a zdravotníckych potrieb
¤ príprava a výdaj individuálne pripravovaných liekov a liečivých prípravkov
¤ širokú škálu voľnopredajných liekov a doplnkového sortimentu
¤ rôzne druhy zdravotníckych pomôcok
¤ výdaj veterinárnych liekov
¤ vybavenie ambulancií lekárov
¤ pripravujeme lekárničky pre domácnosť a firmy
¤ konzultácie a poradenstvo
¤ pripravujeme konzultačné dni a prezentácie v rôznych oblastiach